Dr. Adam Jedlinski

Specialistläkare i öron-näsa-hals sjukdomar. Disputerad 2015. Tidigare överläkare vid Öronklinikens  onkologiska sektion  på Universitetssjukhuset i Linköping.

Usk. Anita

Anita är undersköterska och har jobbat i 18 år med öron-näsa hals patienter både på avdelning, mottagning och operationsavdelning.
 

Dr. Anna-Karin Strömberg

Specialist i öron-näsa-halssjukdomar samt i sjukdomar som drabbar hörsel och balansorgan.
Tidigare specialistläkare på hörsel och öronkirurgiska sektionen på Universitetssjukhuset i Linköping.