ÖRON-NÄSA-HALSMOTTAGNINGEN 
 DROTTNINGGATAN 12 
 NORRKÖPING 

Om Oss             

 • Avtal med landstinget 
 • Inget remisstvång
 • Patientavgift utan remiss kostar 200 kronor. 1:a besök med remiss är gratis.
 • Högkostnadsskydd gäller
 • Avgiftsfria besök 0-20 år samt över 85 år
 • Endast betalning med kort eller swish.
 • Uteblivet besök debiteras 200 kronor.

Vårt uppdrag         

 • Infektioner i öron näsa eller hals
 • Allergiska besvär
 • Snarkning 
 • Bihålebesvär
 • Nästäppa
 • Öronproblem: vax/klåda/värk
 • Heshet
 • Sväljningssvårighet
 • Hörselnedsättning/tinnitus
 • Bedömning av yrsel och balansbesvär.

Endast tidsbeställd mottagning.
 

Telefon: 011-13 05 50

Våra mottagningstider är uppbokade till och med augusti. Telefontiden är därför tillfälligt stängd och öppnar igen 21 Juni. 

För avbokning av tid, receptförnyelse och kontakt ang. frågor om provsvar och utredningar når du oss lättast på mejl: recept@oronochyrsel.se
Det går inte att boka en tid per mejl.

Om du inte har tillgång till mejl kan du även lämna meddelande på vår telefonsvarare. Denna möjlighet har vi  lämnat öppen för äldre personer som inte har möjlighet att mejla. Använd därför i största mån mejl när ni vill kontakta oss


 


Med anledning av Corona-virus
Många av våra patienter är äldre och många behöver komma till oss. För att skydda dem i väntrummet ber vi dig att inte  besöka vår mottagning om du har milda nytillkomna symtom på hosta, feber eller halsont. Vi kommer inte heller att boka några akuta patienter med luftvägsbesvär den närmaste tiden.


Avgift för sen avbokning från den 1 januari 2019
Om du behöver avboka/omboka ett besök hos oss, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som uteblivet besök och du får betala besöksavgiften på 200 kronor. För att avboka tiden vg ring 011-13 05 50 och följ instruktionerna.
Läs mer om patientavgifter  här.